ตรวจสอบตารางสอบ

- ตารางสอบวิชาเลือกเสรีปลายภาค ภาค กศ.ปช 2/2557 คลิกที่นี่ >> >ตรวจสอบ
- ตารางสอบปลายภาค ภาค ปกติ 2/2557 คลิกที่นี่ >> >ตรวจสอบ


กรอกข้อมูลเพื่อเช็ควัน-เวลาเข้ารสอบ :
ภาคเรียน รหัสนักศึกษา
[เช่น 1/2550]

ตารางสอบนักศึกษา ภาค-
สาขาวิชา-
ระดับ -
รหัสหมู่เรียน -
ประจำภาคเรียน -

วัน-เดือน-ปี เวลา ห้องสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน ผู้กำกับห้องสอบ หมายเหตุ
               
               
               
               
               
               

พัฒนาโปรแกรมโดย อ.ทรัพย์กนก (ชาอ่อน)รัตนมณเฑียรชัย
วัน-เดือน-ปี7 มีนาคม 2551
ปรับปรุง8 มีนาคม 2551
24 กันยายน 2555
     เพิ่มคำสั่งบังคับรหัสอักขระเป็นภาษาไทย

subkanok_live@hotmail.com
http://reg.reru.ac.th/nwind