ข่าวประชาสัมพันธ์

     ตารางสอนวิชาเลือกเสรี ภาค ปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557
คลิกที่นี่ >>


     ตารางเรียน สาขาพยาบาล ปี 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2557
คลิกที่นี่ >>

     ข้อมูลตารางห้องเรียนทั้งหมด
     คลิกที่นี่ >> ตารางห้องเรียนทั้งหมดโปรแกรมตรวจสอบตารางเรียนนักศึกษา
รหัสหมู่เรียน-หรือ-รหัสนักศึกษา ภาคเรียน


วัน/เวลา1
08.00 08.50
2
08.50 09.40
3
09.40 10.30
4
10.30 11.20
5
11.20 12.10
6
12.10 13.00
7
13.00 13.50
8
13.50 14.40
9
14.40 15.30
10
15.30 16.20
11
16.20 17.10
12
17.10 18.00
13
18.00 18.50
จันทร์             
อังคาร             
พุธ             
พฤหัสบดี             
ศุกร์             
เสาร์             
อาทิตย์             

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1 ดูตารางสอน...
2 ดูตารางสอน...
3 ดูตารางสอน...
4 ดูตารางสอน...
5 ดูตารางสอน...
6 ดูตารางสอน...
7 ดูตารางสอน...
8 ดูตารางสอน...
9 ดูตารางสอน...
10 ดูตารางสอน...
11 ดูตารางสอน...
12 ดูตารางสอน...
13 ดูตารางสอน...
14 ดูตารางสอน...
15 ดูตารางสอน...
16 ดูตารางสอน...
17 ดูตารางสอน...
18 ดูตารางสอน...
19 ดูตารางสอน...
20 ดูตารางสอน...
21 ดูตารางสอน...
22 ดูตารางสอน...
23 ดูตารางสอน...
24 ดูตารางสอน...
ASP Programming by Subkanok Rattanamontianchai
College of Information Communication Technology
Roi-Et Rajabhat University
subkanok_live@hotmail.com