โปรแกรมตรวจสอบตารางเรียนนักศึกษา
รหัสหมู่เรียน-หรือ-รหัสนักศึกษา ภาคเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดูข้อมูลอาคารห้องเรียนมหาวิทยาลัย
     คลิกที่นี่ >> คลิก
     ตารางเรียนรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
     คลิกที่นี่ >> คลิก


วัน/เวลา1
08.00 08.50
2
08.50 09.40
3
09.40 10.30
4
10.30 11.20
5
11.20 12.10
6
12.10 13.00
7
13.00 13.50
8
13.50 14.40
9
14.40 15.30
10
15.30 16.20
11
16.20 17.10
12
17.10 18.00
13
18.00 18.50
จันทร์              
อังคาร              
พุธ              
พฤหัสบดี              
ศุกร์              
เสาร์              
อาทิตย์              


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน กลุ่มเรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1 ดูตารางสอน...
2 ดูตารางสอน...
3 ดูตารางสอน...
4 ดูตารางสอน...
5 ดูตารางสอน...
6 ดูตารางสอน...
7 ดูตารางสอน...
8 ดูตารางสอน...
9 ดูตารางสอน...
10 ดูตารางสอน...
11 ดูตารางสอน...
12 ดูตารางสอน...
13 ดูตารางสอน...
14 ดูตารางสอน...
15 ดูตารางสอน...
16 ดูตารางสอน...
17 ดูตารางสอน...
18 ดูตารางสอน...
พัฒนาโปรแกรม โดย ทรัพย์กนก ชาอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปรับปรุงล่าสุด 15 มกราคม 2560 เปลี่ยนชนิดอักษร,สี และเพิ่มเติม CSS