ข่าวประชาสัมพันธ์
     ใบรายชื่อวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
     >> คลิกที่นี่
รหัสหมู่เรียน/รหัสนักศึกษา
  [รหัสหมู่เรียน คือ เก้าตัวแรกของรหัสนักศึกษา]


ปรับปรุงแก้ไขโดย : ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย
เมื่อ : ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550
Office : 113/17  Rajabhat Roi-Et University